Loonstrookje

Aan het eind van deze maand ontvang je, als werkende, je eerste loonstrook van het jaar. Op 18 december 2018 heeft de eerste kamer ingestemd met belastingmaatregelen voor bedrijven en burgers. Eén van deze veranderingen is dat de werkenden meer nettoloon overhouden, maar betekent dit ook dat de koopkracht vooruitgaat? In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen en laten we zien wat er voor jou gaat veranderen.

Belasting 2019: de 8 belangrijkste veranderingen

Op het loonstrookje houden we in 2019 meer over. Uit de gegevens van loonstrookverwerker ADP blijkt dat vooral de werknemers met een modaal inkomen (€2.778 bruto per maand) er netto met €56,- per maand op vooruit gaan. Als je meer dan modaal verdient, wordt het voordeel geleidelijk aan minder. Verdien je drie keer modaal? Dan heb je weer voordeel van het lagere toptarief voor belastingen. Hieronder bespreken we de belangrijkste veranderingen op belastinggebied in 2019.

1.      Inkomstenbelasting

Alle werkenden in Nederland krijgen in 2019 een hoger nettoloon. Het is niet zo dat we meer geld gaan verdienen, maar de belasting op het inkomen wordt lager. Dit hebben we te danken aan de daling van de belastingtarieven in de tweede en de derde belastingschijf. Vanaf dit jaar wordt namelijk de transitie gemaakt van een vierschijvenstelsel naar een tweeschijvenstelsel. Dit betekent dat de belasting in de tweede en de derde schijf omlaag gaat.

In 2021 moet het tweeschijvenstelsel ingevoerd zijn. De huidige eerste, tweede en derde schijf vormen dan een gezamenlijke schijf met een belastingspercentage van 37,05%. De grootverdieners, de huidige vierde schijf, vormen in 2021 de tweede schijf met een belastingpercentage van 49,50%.

2.      Heffingskorting

De heffingskorting gaat vanaf 2019 omhoog. Deze verhoging zorgt ervoor dat het besteedbaar inkomen toeneemt voor de mensen met een inkomen tot €68.507 per jaar. De mensen met een inkomen tot €20.384 gaan er per jaar het meest op vooruit. Hogere inkomens profiteren ook van de heffingskortingen, maar in mindere mate.

Werkende
Werkende gaan er in 2019 op vooruit

3.      Arbeidskorting

De arbeidskorting is een korting voor werkende mensen. In 2019 gaat deze korting omhoog, wat ervoor zorgt dat werkenden meer geld overhouden. Werken gaat dus vanaf dit jaar meer lonen, wat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker maakt. Zeker voor de inkomens tot €35.000. 

4.      Ouderenkorting

Vanaf dit jaar gaat de ouderenkorting omhoog, wat betekent dat (bijna) gepensioneerden meer overhouden. De ouderen met een inkomen tot €36.000 profiteren het meeste van de korting. Hierna neemt de korting af naarmate het inkomen groeit. 

Ouderenkorting kun je ontvangen als je aan het eind van dit kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd staat niet vast, maar wordt jaarlijks aangepast. In deze tabel van de belastingdienst kun je zien welke AOW-leeftijd voor jou van toepassing is.

5.      Boodschappen

De boodschappen worden door de verhoging in de belasting duurder. Waar de belasting op boodschappen in 2018 6% was, wordt het vanaf 2019 verhoogt naar 9%. Voor een volle boodschappenkar in 2018 met €100,- aan boodschappen betaal je in 2019 €2.83 meer.

6.      Tabak

De accijnzen op tabak worden dit jaar verhoogt. Een normaal pak sigaretten wordt €0.06 duurder en een normaal pak shag van 40 gram wordt €0.11 duurder.

7.      Vrijwilligers

VrijwilligersDe vrijwilligers mogen meer vrijwilligersbijdrage verdienen zonder aftrek van belasting

De vrijwilligers kunnen in 2019 meer vergoed krijgen. Maandelijks kunnen zij tot €170,- belastingvrij ontvangen met een maximum van €1.700 per jaar. In 2018 was dit bedrag maandelijks €150,- met een jaarlijks maximum van €1.500.

8.      Koopkracht

Uit onderzoek van het CPB, Nibud en het ministerie van Financiën blijkt dat de koopkracht dit jaar stijgt met gemiddeld 1,6%. Dit betekent dat naar verwachting ongeveer 96% van de Nederlanders er op vooruitgaat.

Bij deze berekening is er geen rekening gehouden met veranderingen in de persoonlijke omstandigheden en wordt er gerekend met gestandaardiseerde inkomens.

Inzicht in de kosten en uitgaven?

HuishoudBoekje biedt jou de mogelijkheid om controle te houden op je financiële situatie. In één overzichtelijk systeem kun je zien waar je het meeste geld aan uitgeeft, wat je saldoprognose is voor 2019 en waar de grootste bespaarmogelijkheden liggen. Probeer het huishoudboekje nu gratis.