Hoe visualiseer je inkomsten en uitgaven?De mens is vooral een visueel dier. We zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor informatie die wordt weergegeven in de vorm van afbeeldingen, video’s grafieken en tabellen. Visualiseren is een strategie die ons helpt bij het begrijpen en overzien van complexe materie. Ook op financieel vlak is visualiseren een prima middel om orde in de chaos te scheppen. Maar hoe doe je dat? En welke stappen gaan gepaard met het visualiseren van je inkomsten en uitgaven? In dit artikel tonen we het.

Onbewuste handelingen

Visualiseren is een techniek die onder meer in de marketingwereld veelvuldig wordt gebruikt om producten aan de man te brengen. De gedachte erachter is dat elke handeling, of het nu gaat om dagelijkse routinezaken waar we niet eens meer bij nadenken of eenmalige en meer ingrijpende daden, het resultaat is van een bewuste of onbewuste gedachte. Visualisering is vooral een prima manier om onbewuste gedachten op heldere wijze voor het voetlicht te brengen. Reclames doen dit door in te spelen op in het onderbewustzijn sluimerende verlangens. Door die vervolgens te visualiseren, wordt een verborgen behoefte geactiveerd. Maar visualiseren heeft ook een meer positief effect. Vaag omlijnde ideeën of onoverzichtelijke situaties krijgen dankzij visualisatie vorm en worden beter beïnvloedbaar. Ideaal dus om vat te krijgen op complexe zaken zoals je financiële huishouding.

Visualiseren: hoe werkt het?

Maar hoe breng je het visualisatieproces op een positieve manier in de praktijk? Het is sowieso verstandig om de onderstaande aandachtspunten in acht te nemen.

  • Visualiseer in een rustige en comfortabele ruimte. Zo kan je gedachten beter en gemakkelijker ordenen.
  • Probeer te ontspannen. Voor de één betekent dit het buitensluiten van elk geluid, terwijl de ander informatie juist beter verwerkt met zijn of haar favoriete muziek op de achtergrond.
  • Probeer de situatie die je wilt visualiseren zo compleet en gedetailleerd mogelijk voor te stellen. Welke punten zijn extra belangrijk? Met welke variabelen of belangen moet ik allemaal rekening houden om tot de beste eindoplossing te komen?
  • Visualiseren wordt gemakkelijker als je het geregeld doet. Oefening baart ook in dit geval dus kunst.

Universele ontwerpprincipes                                                                       

Het lineair denken in woorden en tekst maakt het voor veel mensen lastig om complexe processen, begrippen of informatie te verwerken. Door gegevens te vertalen naar universele ontwerpprincipes als grafieken, schema’s, foto’s en tabellen, wordt de materie meestal snel inzichtelijker. Dit geldt zeker voor cijfermatige informatie zoals financiële overzichten. HuishoudBoekje visualiseert exact wat je elke maand binnenkrijgt en uitgeeft. Zo ontvouwt zich een breder financieel plaatje en worden de belangrijkste verbanden snel en gemakkelijk in kaart gebracht.

Analyseren en vergelijken

HuishoudBoekje biedt de mogelijkheid om al je transacties in overzichtelijke en veelvoorkomende categorieën onder te brengen. Zo wordt dus in een oogopslag duidelijk waar je het meeste geld aan uitgeeft, maar kan je ook gelijk controleren wat de kleinere kostenposten binnen jouw bestedingspatroon zijn. Zo kan je snel nagaan op welke kosten je kunt besparen en of het mogelijk is om extra spaarruimte te creëren. Het is bovendien mogelijk om je uitgaven te vergelijken met andere huishoudens die een vergelijkbaar inkomensprofiel hebben. Zijn de verschillen tussen jou en andere Nederlanders met een vergelijkbaar inkomen groot? Of sluit jouw bestedingspatroon juist naadloos aan bij de landelijke gemiddelden? Het vergelijken met andere huishoudens gebeurt volledig anoniem aan de hand van referentiecijfers van het Nibud.

Plannen en besparen

Het visualiseren van je inkomsten en uitgaven betekent een belangrijke stap in de richting van meer overzicht en slim besparen. Moet ik wat extra geld achter de hand houden voor de decembermaand? En welk bufferbedrag heb ik ongeveer nodig om kapotte apparaten of andere onvoorziene kostenposten op te vangen? Door te visualiseren, weet je precies wat wel en niet mogelijk is. Bovendien heb je met een huishoudboekje veel meer zicht op actuele en toekomstige uitgaven. Zo wordt het een stuk gemakkelijker om vooruit te plannen en financieel gezond te blijven.