Wat zijn de grootste kosten van een kind?Een kind opvoeden en onderhouden is zeker niet goedkoop. Vanaf het moment dat jouw kroost ter wereld komt, krijg je te maken met diverse extra kostenposten. Maar aan welke uitgaven moet je zoal denken? Wat kosten kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie? En welk deel van het totale huishoudbudget gaat op aan de kinderen? In dit artikel geven we antwoord op die vragen.

Kinderkosten volgens het CBS

Cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) wijzen uit dat gemiddeld zo’n 17 procent van het gezinsinkomen opgaat aan een kind. Bij twee kinderen stijgt dat getal zelfs naar ruim een kwart van het besteedbare familie-inkomen. Heb je bijvoorbeeld een besteedbaar gezinsinkomen van 2500 euro per maand? Dat betekent dat je aan een kind zo’n 425 euro per maand kwijt bent. In het geval van twee kinderen stijgt het bedrag zelfs naar circa 650 euro.

Baby’s en jonge kinderen

Natuurlijk kosten kinderen niet op elke leeftijd evenveel geld. Bij bepaalde leeftijdsgroepen horen vaak ook zeer specifieke uitgaven en kostenposten. In het geval van baby’s gaat een groot deel van het budget natuurlijk op aan luiers. Gemiddeld gebruikt een kind ongeveer 5000 luiers voordat het zindelijk is. Dat komt toch al gauw neer op een totale kostenpost van 1500 tot 2000 euro. Ook het behangen en inrichten van een leuke babykamer is natuurlijk een bijkomende kostenpost. Hoe duur dit uitvalt heb je natuurlijk grotendeels zelf in de hand, maar reken gerust op een bedrag van 500-1000 euro. De babykostencalculator is een prima tool om uit te rekenen welke bedragen gemoeid zijn met het onderhouden van een baby. Een extra kostenpost voor jonge kinderen is natuurlijk de kinderopvang, een voorziening waar zeker in dit tijdperk van tweeverdieners steeds meer ouders gebruik van maken. De uurtarieven voor kinderopvang liggen tegenwoordig doorgaans tussen de € 5,75 (gastouderopvang) en € 7,18 (dagopvang). Je krijgt hiervoor wel een tegemoetkoming in de kosten van de overheid in de vorm van de kinderopvangtoeslag.

Kosten voor basisschoolkinderen

Als je kinderen de basisschoolleeftijd bereiken, verandert het kostenpatroon. Het basisonderwijs zelf is gratis, maar reken wel op extra kosten voor activiteiten als schoolreisjes of schoolfeesten. De kosten hiervan zijn natuurlijk variabel en afhankelijk van het aanbod dat een school heeft. Gemiddeld kun je echter wel uitgaan van een bedrag dat rond de 50-100 euro ligt. Ook thuis verandert er natuurlijk het een en ander. De kosten voor voedsel, kleding en spullen zoals speelgoed en computerspellen zullen stijgen naarmate het kind ouder wordt. Zeker die laatste categorie biedt natuurlijk nogal wat speelruimte en heb je grotendeels zelf in de hand.

Voortgezet onderwijs

Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat, komen er ook weer nieuwe kosten om de hoek kijken. Het onderwijs zelf is nog steeds kosteloos. Veel scholen hebben ook een boekenfonds dat (een deel van) de schoolboeken vergoedt. Materialen zoals rekenmachines, schriften, agenda’s, pennen, geodriehoeken of sportkleding voor de gymles zijn echter voor eigen rekening. Als de school wat verder van huis ligt, komen er vaak ook nog reiskosten in de vorm van bus- of treinabonnementen bij het totaalbedrag. Ook activiteiten zoals schoolreisjes zijn voorbeelden van extra uitgaven die gepaard gaan met de overgang naar het middelbaar onderwijs. Het zit er ook dik in dat je kind in deze leeftijdscategorie meer zakgeld krijgt omdat hij of zij het uitgaansleven begint te ontdekken. Een totaalbedrag aan kinderkosten van 400-600 euro per maand is voor een kind in deze levensfase dan ook zeker niet ongebruikelijk.

Studerende kinderen

Als je kind gaat studeren, schieten de kosten pas echt de hoogte in. Het collegegeld voor het hoger onderwijs bedraagt in 2017-2018 bijvoorbeeld € 2.006 per jaar. Bovendien ben je vanaf je achttiende verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Extra kostenposten voor studerende kinderen zijn boeken (toch al gauw enkele honderden euro’s per jaar), de eventuele huur voor de studentenkamer en, indien je kind een praktijkopleiding volgt, materialen. Deze kosten worden natuurlijk voor een deel gecompenseerd door de studiefinanciering of geld dat jouw kind verdient met een bijbaantje. Desondanks kun je gerust aannemen dat het laten studeren van kinderen gemoeid gaat met een extra investering van meer dan duizend euro per jaar.

Kinderkosten op een rijtje met HuishoudBoekje

Wil je precies in kaart brengen welke kosten er gemoeid zijn met het opvoeden van een kind? En wil je in een vroeg stadium weten op welke kinderuitgaven je in de nabije en verdere toekomst kunt rekenen? Dan biedt HuishoudBoekje uitkomst. Met dit hulpmiddel schep je snel en gemakkelijk overzicht in je inkomsten en uitgaven. Het maakt het bovendien mogelijk om een waarheidsgetrouwe toekomstschatting te maken. Zo ben je prima voorbereid op de kosten die komen kijken bij de verschillende levensfases van jouw kind(eren)!