SchoolboekenSchoolgaande kinderen zijn niet goedkoop, zeker niet vanaf het moment waarop ze de overstap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs maken. Hoewel de kosten van onderwijs gratis zijn en er regelingen bestaan voor het (gedeeltelijk) vergoeden van schoolboeken, kan de rekening voor gulle ouders toch flink oplopen. Met welke kosten moeten de ouders van scholieren in het middelbaar onderwijs rekening houden? Wij brengen het in kaart.

Lesgeld en boeken in het voortgezet onderwijs

Ouders betalen in Nederland geen lesgeld voor kinderen in het voortgezet onderwijs als een kind op 1 augustus jonger is dan achttien jaar en geen volwassenenonderwijs volgt. Een groot deel van het studiemateriaal komt voor rekening van de school. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan leerboeken, werkboeken, tabellenboeken, project- en examenbundels, cd’s of dvd’s, licentiekosten van digitaal lesmateriaal en lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie of een visuele handicap.

Borg voor boeken

Scholen mogen aan ouders een borg vragen voor gratis schoolboeken. Die is bedoeld om een zorgvuldige en nette omgang met het materiaal te waarborgen. De borg is wel vrijwillig en gebonden aan een aantal voorwaarden.

  • Ouders moeten duidelijk weten wat de borgregeling inhoudt en hoe de school omgaat met schade aan boeken.
  • De medezeggenschapsraad gaat akkoord met de borgregeling.
  • De school zorgt dat de leerling aan het begin van het schooljaar zijn schoolboeken heeft, ook als de ouders de borg niet willen of kunnen betalen.
  • Ook als de school de werkzaamheden uitbesteedt aan een boekenleverancier, blijft de onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Hoewel het bovenstaande natuurlijk al een slok op een borrel scheelt, zijn er als ouder natuurlijk ook kosten die voor eigen rekening komen. Voorbeelden van schoolspullen die zelf betaald moeten worden zijn een schooltas, schriften, klappers, een rekenmachine, geodriehoeken en passers, kaftpapier, een atlas en woordenboeken.

Daarnaast vragen veel scholen ook om een ouderbijdrage. Die dekt de kosten voor schoolkampen, excursies en culturele activiteiten. De ouderbijdrage is wel vrijwillig. Je kunt als ouder dus zelf bepalen of je hem wel of niet betaalt. Een laptop of tablet geldt niet als gratis lesmateriaal. Middelbare scholen hoeven hier dus niet voor te zorgen, maar kunnen ouders ook niet verplichten om zo’n apparaat voor hun kind aan te schaffen. Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school hier in principe voor zorgen.

SchoolspullenOm welke bedragen gaat het?

We weten nu welke kosten voor rekening van de ouders komen. Maar wat ben je nu concreet kwijt aan een kind dat naar de middelbare school gaat? Gemiddeld gaat het om een bedrag van rond de 550 euro per jaar. In het geval van brugklassers moet je daar nog eens een kleine 200 euro bij optellen. Dat komt natuurlijk omdat je in het eerste jaar veel spullen voor jouw zoon of dochter moet aanschaffen die de volgende jaren ook nog gebruikt worden. Het eerste jaar van de middelbare school is dus tegelijkertijd ook het duurste.

Schooluitgaven in kaart met HuishoudBoekje

Wil je exact in kaart brengen hoe de uitgaven voor een middelbare scholier jouw financiële situatie beïnvloeden? Dan biedt een HuishoudBoekje.nl uitkomst. Via diverse overzichten en rapportages zie je alle details van jouw bestedingen en kun je precies vaststellen hoeveel ruimte je moet inruimen voor de schooluitgaven van jouw kind. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en blijf je altijd financieel gezond!