Beter sparen

Sparen is belangrijk, en wel om een aantal redenen. Een leuk bedrag op de spaarrekening hebben zorgt voor een veilig en rustgevend gevoel. Bovendien kun je door veel en regelmatig te sparen ook vermogen opbouwen voor later (aanvullend pensioen). Maar wat zou je op jouw leeftijd eigenlijk aan spaargeld moeten hebben om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien? En hoe kun je meer en beter sparen?

Spaarbuffer opbouwen

Het opbouwen van een buffer voor mindere tijden of grote aankopen is een eerste goede reden om vlijtig aan het sparen te slaan. Door een goede buffer op te bouwen, voorkom je dat je krap bij kas komt te zitten of zelfs geld moet lenen als een duur apparaat zoals de wasmachine, koelkast of televisie het begeeft.

Advies- en minimumbuffer

Wat een ideale of noodzakelijke buffer is, hangt natuurlijk grotendeels af van jouw persoonlijke situatie. Het Nibud gaat uit van een minimale buffer van 3.550 euro voor alleenstaanden zonder kinderen en ruim 5.000 voor alleenstaanden met kinderen. De adviesbuffer ligt zelfs nog enkele duizenden euro’s hoger.

Andere factoren die van invloed zijn op het bufferbedrag zijn jouw leeftijd en woonsituatie. Bij het bewonen van een koophuis is het bijvoorbeeld verstandig om een hogere buffer te hebben in verband met eventuele reparatiekosten. De cijfers wijzen uit dat veel huiseigenaren zich hier ook terdege van bewust zijn, want kopers sparen gemiddeld meer dan huurders.

Het is ook verstandig om met het klimmen der jaren een hoger bufferbedrag aan te houden. Bij ontslag op hoge leeftijd is het namelijk moeilijker om sneller weer aan het werk te komen, terwijl het ook aannemelijk is dat u meer kwijt bent aan zorgkosten naarmate je ouder wordt. De risico’s op een forse inkomensval worden dus groter als je ouder bent en geen stevig appeltje voor de dorst heeft.

Hoeveel spaargeld op welke leeftijd?

Ook het opbouwen van aanvullend pensioen is een uitstekend en vaak broodnodig spaardoel. Dat geldt natuurlijk zeker voor mensen met flexibel werk, zoals ondernemers en zzp’ers. Die bouwen namelijk geen pensioen op bij een werkgever en krijgen dus later alleen een AOW-uitkering. Extra pensioen moeten ze zelf genereren. Welke bedragen je precies moet sparen als extra oudedagsvoorziening hangt natuurlijk af van jouw persoonlijke situatie, maar volgens financieel expert en bestsellerauteur David Bach is er wel sprake van een goede vuistregel. Die gaat uit van de onderstaande percentages.

  • Twintigers: 10 procent van het bruto-inkomen moet eigenlijk worden gereserveerd voor later. Daarnaast is het verstandig om nog circa 3 keer de maandelijkse uitgaven als spaarbuffer te hebben.
  • Dertiger: 12,5 procent van het bruto-inkomen voor pensioendoeleinden en een spaarbuffer voor nooduitgaven van 3 tot 6 keer de maandelijkse uitgaven.
  • Veertiger: 15 procent van het bruto-inkomen. Het valt aan te bevelen om de spaarbuffer in deze levensfase te verhogen naar 6-12 keer de maandelijkse uitgaven.
  • Vijftiger: 20 procent van het inkomen als pensioenvoorziening en 12 tot 24 keer het bedrag dat je kwijt bent aan maandelijkse uitgaven. Zoals je ziet: naarmate je ouder wordt, neemt het belang van een goede noodbuffer toe. De inkomensval na werkloosheid is namelijk groter als je ouder bent. Ook het vinden van een nieuwe baan wordt meestal lastiger met het klimmen der jaren.

Hoeveel spaargeld

Sparen en het rente-op-rente-effect

Door vroeg te beginnen en regelmatig te sparen, profiteer je optimaal van het zogenaamde rente-op-rente-effect. Dankzij dit effect neemt het rendement van jouw kapitaal in de loop der tijd met een steeds grotere factor toe. Het opbouwen van een hoog rendement wordt een stuk moeilijker als je pas laat begint met serieus sparen. Beleggen en investeren in bankspaarproducten zijn manieren om nog wat extra geld in de pensioenspaarpot te krijgen.

Hoe bouw je een mooi spaarpotje op?

Het opbouwen van een mooie spaarbuffer en extra pensioenkapitaal lijkt op het eerste gezicht een zware klus. Toch is het ook met een modaal inkomen vaak goed te doen, zeker als je over veel spaardiscipline beschikt en de onderstaande tips volgt.

  • Zet al jouw inkomsten en uitgaven goed op een rij. Dat kan bijvoorbeeld met een online huishoudboekje van HuishoudBoekje.nl. Door met dit handige hulpmiddel een overzicht te maken en uitgaven onder te brengen in overzichtelijke rubrieken, zie je in één oogopslag welk bedrag je elke maand kunt sparen. Het Nibud adviseert om per maand ongeveer 10 procent van jouw netto-inkomen opzij te zetten. 
  • Een spaarplan stelt je in staat om uit te rekenen hoe lang je moet sparen om een bepaald bedrag bij elkaar te krijgen.
  • Kies een spaarrekening die aansluit bij jouw bufferbehoeften.
  • Onderzoek of het een goed idee is om geld dat je voorlopig niet nodig hebt te storten op een depositorekening. Die genereert een hogere rente dan een gewone spaarrekening. 

Nederlanders zijn redelijk spaarzaam

Maar hoe zit het nu met de spaargewoonten van ons Nederlanders? Maken we onze veelgehoorde reputatie van spaarzaam volkje ook echt waar? Het antwoord op deze vraag is tweeledig. De cijfers laten aan de ene kant zien dat de meeste Nederlanders wel sparen en zeker niet zo spilziek zijn als bijvoorbeeld de Amerikanen. Toch is de gezamenlijke schuldenlast van Nederlandse burgers de laatste jaren toegenomen.

Het bedrag dat we op de spaarrekening zetten is, ondanks de lage spaarrente, de laatste jaren eveneens gegroeid. De economische crisis, die bij veel mensen nog vers in het geheugen ligt, is hier debet aan. Mensen zijn per saldo wat voorzichtiger geworden met hun geld.

Gemiddeld heeft een Nederlands gezin tussen de 20.000 en 40.000 euro aan spaargeld. Maar Europawijd steken Nederlanders toch wat schril af bij topspaarders als de Zweden. Die zetten in vergelijking met andere Europeanen procentueel (15,6 procent) het grootste deel van hun loon weg als spaargeld. Met name de huidige dertigers en veertigers in Nederland hebben nogal eens te maken met de ongunstige combinatie van een hoge schuldenlast en (te) beperkte spaartegoeden.